Projekt- och förändringsledning

När två verksamheter skulle slås ihop och bli en samtidigt som kärnverksamheten endast fick påverkas minimalt höll Mevex i projekt- och förändringsledningen. Vi planerade, administrerade och drev delar av övertagandeprocessen.
Resultatet blev en smidig ihopslagning och fortsatt driv i det nya större bolaget.

Under våren 2012 planerade Delta Electronic AB ett övertagande av innehållet i ett elektronikföretag i Gävletrakten. För att övertagandeprocessen skulle drivas aktivt samtidigt som den egna verksamheten skulle påverkas så lite som möjligt tog företaget hjälp av Mevex. 

Uppdraget bestod i stora delar av att planerare, administrera och leda. 

För att ihopslagningen skulle bli lyckad lades stor vikt vid planeringsfasen. Mevex planerade uppdraget noga och identifierade lämpliga avstämningsintervall i projektet. 


Vår konsult fick uppgiften att tolka överenskommelsen mellan de bägge parterna samt identifiera hur överenskommelsen skulle påverka alla inblandade. 

Inom uppdraget ingick även att implementera Deltas ekonomiska rutiner och processer. En utbildningsplan togs fram och drevs igenom. 

När Mevex avslutade uppdraget var ihopslagningen lyckad, Deltas befintliga Lean-tänk och arbetssätt var på plats och personalen var utbildning i företagets rutiner och kultur.