Upphandlingsledning

Är siktet inställt och planen kalibrerad? En upphandlingsprocess som inte håller måttet kan leda till flera problem. Att kravställa rätt och fatta medvetna beslut längs hela vägen en förutsättning för att lyckas med upphandlingen och få ut de efterfrågade effekterna.

Grunden i en lyckad upphandling är att vara så precis i mål- och kravformulering så att vi verkligen får det som efterfrågas. En upphandling behöver alltså inte vara lyckad bara för att den når mål och budget hålls.


Vid en upphandling ska alla berörda intressen tillvaratas och samtidigt säkerställa att avgränsningarna är gjorda, det vill säga att ramen är satt. Utan den är det lätt att gå vilse. Grunden är en enklare verksamhetsanalys för att tydliggöra effekter och stötta kravarbetet.


Genom hela upphandlingsprocessen är det avgörande att medvetna beslut kopplade till aktuell tidpunkt fattas. Vi stöttar organisationen vid dessa beslut. Vi genomför workshops och arbetar grafiskt för att på bästa sätt modellera och validera att de strategiska målen nås.


Vi har varit med och drivit upphandlingsprocessen i ett stort antal upphandlingar och gemensamt för dessa är att effektmål uppnåtts till satt budget samtidigt som vi undvikit överprövningar. En tydlig kostnadsbesparing för den aktuella organisationen.


Vi erbjuder en palett av tjänster och aktiviteter som alla har ett mål: att skapa en tydlig, effektiv och medveten process som hittar rätt mål och leder upphandlingen mot de målen.


Ska ni starta en upphandling och vill själva ta de första stegen är bra frågor att ställa: Är de strategiska målen för upphandlingen klara? Hänger de ihop med organisationens långsiktiga mål? Finns det en tydlig bild av det upphandlade systemets livscykel? Har vi koll på intressenter och gränsytor mellan system och organisationer?

Det är frågor som kan hjälpa er att ställa in siktet rätt.


Vill ni ha hjälp med helheten eller med att formulera de avgörande målen är ni välkomna att höra av er till Ola som är ansvarig för upphandlingsledning på Mevex!


Tel: 072-200 33 65

Epost: ola.gustafson@mevex.se

Strategisk ledning

I strategiarbetet lägger vi grunden och ger förutsättningar för att göra rätt från början.

Läs mer

Projekt- och förändringsledning

Vi driver projekt- och förändringsledning där alla är med och ingenting tappas bort.

Läs mer