Tjänster

I takt med att företaget expanderat har vi breddat våra verksamhetsområden och stöttar idag båda offentliga och privata organisationer inom områden där vi har vår expertis.

Vår kärnverksamhet står stadigt på tre pelare, strategisk ledning, upphandlingsstöd samt projekt- och förändringsledning.

Strategisk ledning

I strategiarbetet lägger vi grunden och ger förutsättningar för att göra rätt från början.

Läs mer

Upphandlingsledning

Med medvetna beslut och tydlig kravställning säkerställer vi att efterfrågade effekter nås.

Läs mer

Projekt- och förändringsledning

Vi driver projekt- och förändringsledning där alla är med och ingenting tappas bort.

Läs mer

Att driva ett projekt utan projektledning är som att spela en fotbollsmatch utan en spelplan.