Strategisk ledning

Hur fungerar pusselbitarna tillsammans? Utan strategiska reflektioner finns stora risker att projektet eller organisationen hamnar snett och missar målet. Att lägga pusslet och förstå komplexiteten i alla delar är grunden i ett framgångsrikt strategiskt arbete.

Ett väl genomfört strategiskt arbete lägger grunden för att vi når våra mål, fattar rätt beslut och underlättar det operativa arbetet. Ska ändringar och kravbilder förändras är det en mindre sak att göra det här än när processen gått över i en eventuell upphandling eller i ett operativt projekt.


När det är dags för det strategiska arbetet är det helt avgörande att alla bitar läggs på bordet så att de kan vändas på, ifrågasättas och struktureras. En verksamhetsanalys som svarar på frågor som: var är vi? vart är vi på väg? är en god hjälp i kartläggningsarbetet. För att sedan kunna formulera rätt mål behöver behoven analyseras. Först när det är gjort blir det tydligt var det är mest effektivt att justera, lägga till och dra ifrån.


Vi följer era flöden och funktioner för att få svar på frågor med syfte att höja effektiviteten i organisationen. Vi finns med i hela arbetet eller med punktinsatser kring olika analyser, beslutsstöd eller workshops.


Vi tycker om att göra rätt från början och brinner därför för strategiska frågor i alla dess former!


Står ni inför ett strategiskt arbete och vill påbörja det själva är bra frågor att ställa: Vad skulle någon utifrån göra? Är vi organiserade i linje med våra strategier? Är det tydligt varför vi arbetar som vi gör? Det är ett perspektiv som gör att det som sitter i väggarna inte begränsar er.


Vill ni ha hjälp med helheten eller med att ställa de där avgörande frågorna är ni välkomna att höra av er till Dean som ansvarar för strategiledning på Mevex!


Tel: 070-556 50 81

Epost: dean.fowler@mevex.se

Upphandlingsledning

Med medvetna beslut och tydlig kravställning säkerställer vi att efterfrågade effekter nås.

Läs mer

Projekt- och förändringsledning

Vi driver projekt- och förändringsledning där alla är med och ingenting tappas bort.

Läs mer