Projekt- och förändringsledning

Är alla med på tåget? Med rätt ledning blir planerade förändringar framgångsrika. Grupputveckling, kravhantering och måluppfyllelse är alla byggstenar i en effektiv projektledning som säkerställer att eftersträvade effekter nås.

För att ta förändringar i mål, följa de strategiska besluten och se till att projektet levererar det som efterfrågas krävs en effektiv projekt- och förändringsledning. En driven projektledare ser till att alla är med och att ingenting tappas bort.


Våra engagerade projekt- och förändringsledare arbetar operativt och säkerställer att helheten är med hela vägen in i mål. Kravhantering, mål- och leveransuppföljning samt grupputveckling är självklarheter för ett lyckat projekt. Budget ska hållas och det klassiska ”rätt tjänst, på rätt plats i rätt tid till rätt pris” beskriver bra hur ett projekt ska drivas.


Vi leder både människor och projekt. Är inte medarbetarna med på tåget blir det svårt att gå i mål med alla rätt. Vi kommunicerar aktivt och lägger en plan för hur grupper och individer ska få den information som behövs för att projektet ska lyckas. Kommunikation är en nyckelfaktor och finns alltid med i vårt uppdrag.


Behöver ni en driven projekt- och förändringsledare eller vill veta mer är ni välkomna att höra av er till Lars som är ansvarig för projekt- och förändringsledning på Mevex!


Tel: 072-301 33 73

Epost: lars.northman@mevex.se

Strategisk ledning

I strategiarbetet lägger vi grunden och ger förutsättningar för att göra rätt från början.

Läs mer

Upphandlingsledning

Med medvetna beslut och tydlig kravställning säkerställer vi att efterfrågade effekter nås.

Läs mer