Projekt

Under åren har vi haft många spännande uppdrag och flera av våra uppdragsgivare väljer att återvända till oss. Det tycker vi är det bästa betyget.
Vi är alltid engagerade i våra uppdrag och uppdragsgivare och vill bidra för att processerna ska bli gynnsamma för alla parter. Målbilden är att upphandlingar och förändringar ska göras rätt från början.
Vill du ha fler referenser är du välkommen att höra av dig!

Strategisk ledning - Stockholms läns landsting

Mevex har en nyckelroll när Trafikförvaltningen ska ta fram utvecklingsplaner för kollektivtrafiken i Stockholm.

Läs mer

Upphandlingsledning - FMV

Då FMV skulle genomföra en nyanskaffning av system till redan etablerad infrastruktur anlitades Mevex för att hålla i upphandlingen.

Läs mer

Projekt- och förändringsledning - Delta Electronic

Vid hopslagning och övertagande av verksamheter anlitades Mevex för att kärnverksamheten skulle påverkas så lite som möjligt.

Läs mer

Vi strävar efter att upprätthålla en mycket hög kompetens och utbildningsnivå hos våra medarbetare.