Kurser

Efter många uppdrag där vi hjälpt våra kunder i olika skeden av beslut och upphandlingsprocesser föll det sig naturligt för oss att starta upp vår kursverksamhet. Vår vision är att fler beslut ska fattas på rätt grunder och att upphandlingar ska utformas så att rätt krav uppfylls. Vi vill helt enkelt bidra till att processerna blir mer effektiva och att fler kan använda sig av dem.

i på Mevex har lång erfarenhet av upphandling, anskaffning och beslutsstöd.
Genom åren har vi arbetat fram en mycket framgångsrik metod med tillhörande verktyg som sträcker sig från de tidiga behovsanalysfaserna fram till systemets avveckling. Med hjälp av denna metod vill vi bidra till fler lyckade upphandlingar. 

För att fatta väl grundade beslut behöver många aspekter inkluderas samt viktas och prioriteras. Det är helt omöjligt att alla delar eller krav är lika viktiga. För att kunna göra detta behöver beslutsprocessen följa ett visst mönster. Till hjälp för detta finns olika metoder och system, grunden är dock alltid samma. 


Många av våra uppdrag handlar om att rätta till processer som hamnat lite snett, ofta behöver bara något litet justeras. Vårt mål med kursverksamheten är att ni ska lära er processerna och göra de bästa upphandlingarna och fatta välförankrade beslut. Varför anlita en konsult när ni kan göra jobbet själva?AKTUELLA KURSER

 • Kurs i beslutsstöd

  Mevex har lång erfarenhet av stora anskaffnings- och upphandlingsprojekt. Inom dessa projekt fattas det regelmässigt beslut som påverkar projektens inriktning. För att underlätta beslutsfattandet och bidra till strukturerade beslutsunderlag, erbjuder vi nu en kurs i beslutsstöd.

  Kursen vänder sig primärt till dig som är beslutsfattare på strategisk nivå och är även lämplig för dig som innehar en chefsroll.
  Läs mer
 • Kurs i processtöd, upphandling

  För att underlätta och tydliggöra arbetet kring upphandlingar och anskaffningar erbjuder vi ett system av både processer och metoder som kommer från vår mångåriga erfarenhet av att öka kvalitet, medvetenhet och projekteffektivitet i stora anskaffningsprojekt.

  Kursen är anpassad till dig som ansvarar för, eller arbetar med, komplexa upphandlingar och anskaffningar.
  Läs mer

Anmäl dig till en kurs

Bredda din kompetens och få en trygghet inför kommande uppdrag!
Efter genomförd kurs har du ökad förståelse för hur krav och beslut påverkar organisationen och det slutliga resultatet.
Välkommen till givande dagar tillsammans med oss!

contact

Vill du veta mer om
Mevex kursverksamhet?

Kontakta gärna Callis Amid
Tel: 073-685 56 64
Epost: kurser@mevex.se