Strategisk ledning

För att strategiskt styra och utveckla kollektivtrafiken i Stockholm tar Trafikförvaltningen fram utvecklingsplaner som talar om när i tid olika åtgärder bör implementeras i systemet. Planerna har ett tidsperspektiv på upp till 30 år.
I framtagandet av utvecklingsplaner för pendeltåg och lokalbanor har Trafikförvaltningen valt att samarbeta med Mevex.

Utvecklingsplaner utgör en del av Trafikförvaltningens ramverk för strategisk styrning och utveckling av kollektivtrafiken i Stockholm. Förutom att besvara på frågan när olika olika åtgärder bör implementeras visar även planerna på åtgärdernas ekonomiska konsekvenser för verksamheten.  

Som stöd vid framtagningen av utvecklingsplaner för pendeltåg och lokalbanor har Trafikförvaltningen tagit hjälp av Mevex breda kompetens av att analysera stora komplexa system och erfarenhet av att ta fram tydliga planer med användbarhet i fokus.
Utvecklingsplanerna som Mevex tagit fram ska vara ett stöd i arbetet med att prioritera och planera åtgärder på lång sikt hos Trafikförvaltningen. Arbetet med att ta fram den första utgåvan av utvecklingsplanerna har fokuserat på att identifiera de åtgärdsbehov som finns inom Trafikförvaltningens aktuella system. På så sätt tydliggörs verksamhetens behov av utveckling över tiden och utvecklingsplanen kan utgöra planeringsunderlag till beslut för genomförandeplanerna som blir nästa steg i den långsiktiga processen.