ETT KUNSKAPSFÖRETAG MED MISSIONEN ATT UPPHANDLINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR SKA GÖRAS RÄTT FRÅN BÖRJAN

Om oss

I takt med att företaget vuxit har vi breddat våra verksamhetsområden.

åra uppdragsgivare finns inom ett flertal branscher, inom såväl privat som offentlig sektor och bedriver kunskapsintensiva verksamheter, allt från design och framtagning av system till operativ verksamhet. 

Vi stödjer den offentliga och privata sektorn vid strategiska beslut kopplade till upphandlingar och förändringar. Målet är att skapa framgång för våra kunder – idag och i framtiden. Därför är kundrelationerna alltid viktiga för oss. 

Genom att skapa förståelse för grundorsaken i våra kunders utmaningar hittar vi ofta oväntade och kostnadseffektiva lösningar. Våra operativa uppdrag ger oss ovärderlig kunskap och praktisk erfarenhet som genomsyrar vårt arbete och det vi kallar verklighetsbaserat ingenjörskap.

Tjänster

Strategisk ledning

I strategiarbetet lägger vi grunden och ger förutsättningar för att göra rätt från början.

Läs mer

Upphandlingsledning

Med medvetna beslut och tydlig kravställning säkerställer vi att efterfrågade effekter nås.

Läs mer

Projekt- och förändringsledning

Vi driver projekt- och förändringsledning där alla är med och ingenting tappas bort.

Läs mer

Vi strävar efter att upprätthålla en mycket hög kompetens- och utbildningsnivå hos våra medarbetare.

Projekt